Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie
z oddziałami gimnazjalnymi

Szkoła Podstawowa nr 19
im. Józefa Czechowicza w Lublinie

 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Szkoła z oddziałami dwujęzycznym

z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii

 • 1
 • 2
 • 3

28 listopada uczniowie klas drugich wzięli udział w debacie dotyczącej problematyki uzależnień, w trakcie której dowiedzieli się, jakie zagrożenia wynikają z zażywania dopalaczy zarówno w aspekcie zdrowotnym jak i prawnym.

Na pytania odpowiadali zaproszeni goście:: dr n. med.  Magdalena Majewska z Kliniki Toksykologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Oddziału Toksykologiczno-Kardiologicznego Szpitala Wojewódzkiego, Magdalena Ćwiklińska – terapeuta z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Powrót z U”, Dorota Bielecka z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lublinie oraz Anna Dąbrowska koszykarka AZS UMCS Lublin.

Debatę poprzedziło przemówienie Tomasza Świrgonia nt. skutków zażywania środków psychoaktywnych. Następnie odbyła się projekcja filmu profilaktycznego nakręconego przez uczniów klasy IIb naszego gimnazjum.

Podczas debaty młodzież dowiedziała się, w jakiej postaci sprzedawane są dopalacze. Zaproszeni eksperci uświadomili młodym ludziom, czym jest zatrucie narkotykowe i jak zachowują się osoby po zażyciu substancji psychoaktywnych. Przedstawili skutki prawne, medyczne i społeczne, jakie może wywołać zażywanie, posiadanie i handel dopalaczami. Nasi gimnazjaliści wiedzą już, jakich zachowań unikać, jak ważna jest asertywność i gdzie mogą szukać pomocy.

Podsumowaniem spotkania profilaktycznego, a jednocześnie zaproszeniem na  kolejne, stał się drugi film o skutkach  uzależnienia od narkotyków przygotowany przez gimnazjalistów z klasy 3c.

Przesłaniem naszej debaty niech będzie myśl by to, o czym mówiono, nie stało się legendą, a było przestrogą, gdyż jest druga strona dopalaczy, ta ciemna – po ich zażyciu umierają ludzie!

 

Dziennik elektroniczny

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza
ul. Szkolna 6
20-124 Lublin
telefon/fax: 81 747-89-43


e-mail: poczta@sp19.lublin.eu
www.sp19.lublin.eu