Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie
z oddziałami gimnazjalnymi

Szkoła Podstawowa nr 19
im. Józefa Czechowicza w Lublinie

 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 1
 • 2
 • 3

"Bezpiecznie w szkole - odważnie w świat" -
czyli o tym, dlaczego warto zapisać dziecko do nowej
Szkoły Podstawowej nr 19

 

Szanowni Państwo, zapraszamy na Czwartek, do kameralnej i przyjaznej uczniom szkoły. Jacy jesteśmy? Przyjaźnie nastawieni do ucznia i skupieni na naszej pracy. Przywiązujący ogromną wagę do dobrego klimatu szkoły i budujący więzi z naszymi wychowankami. Otwarci na innowacje, ale zachowujący szacunek dla tradycji. Konsekwentni w działaniu i dążący do tego, aby każdy uczeń, z naszą pomocą, odnalazł drogę do kształtowania siebie. Dlatego słowa "Bezpiecznie w szkole - odważnie w świat" uważamy za nasze motto.

Co nas wyróżnia? Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną.

Nasze atuty:

 1. Jednozmianowy system lekcyjny – lekcje do godziny 15.00.
 2. Wysoka jakość nauczania oparta na rozpoznawaniu potrzeb uczniów i diagnozowaniu trudności w celu zaplanowania efektywnej drogi rozwoju:
  • opieka logopedy, pedagoga i psychologa,
  • nauczyciele z uprawnieniami z zakresu terapii pedagogicznej i diagnozy pedagogicznej przygotowani do pracy z uczniami z trudnościami w uczeniu się i dyslektykami w ramach zajęć pozalekcyjnych i indywidualnej pracy,
  • tutoring szkolny - indywidualna ścieżka rozwoju ucznia,
  • kadra pedagogiczna nastawiona na indywidualizację pracy z uczniem – rozwijanie zdolności, diagnozowanie potrzeb i dostosowywanie procesu nauczania do możliwości dzieci, co przekłada się na liczne sukcesy uczniów i dobrą opinię o dotychczas funkcjonującej szkole
  • pomoc doradcy zawodowego w wyborze dalszej drogi kształcenia
 3. Różnorodne możliwości  rozwijania kompetencji językowych, przedmiotowych, społecznych:
  • międzynarodowa wymiana młodzieży ze szkołami partnerskimi w Niemczech i Hiszpanii,
  • udział w innowacyjnych programach i projektach edukacyjnych, np. Mediatorzy Rówieśniczy, Korona Polskiego Wychowania,
  • ciekawe zajęcia pozalekcyjne: taniec flamenco, taniec nowoczesny, programowanie, nauka gry w szachy, koło teatralne, fotograficzne, piłka nożna dziewcząt i wiele innych.
 4. Współpraca z wieloma lubelskimi instytucjami naukowymi, kulturalnymi, oświatowymi:
  • patronat Lubelskiego Parku Naukowo–Technologicznego; współpraca z lubelskimi uczelniami wyższymi – zajęcia z robotyki i przedmiotów przyrodniczych,
  • patronat Teatru im. H. Ch. Andersena – wyjścia na spektakle, udział w warsztatach, możliwość rozwijania talentów aktorskich, recytatorskich, wokalnych.
 5. Odnowiony, doskonale wyposażony budynek szkolny:
  • projektory i komputery we wszystkich salach, nowoczesne boisko, siłownia, sala do zajęć tanecznych i gimnastyki korekcyjnej, biblioteka z bogatym księgozbiorem i zbiorami multimedialnymi,
  • stołówka i sklepik szkolny,
  • szafki na ubranie.
 6. Dobry klimat szkoły, oparty na budowaniu szkolnej tradycji i dobrych relacjach nauczyciel - uczeń.
 7. Opieka pielęgniarska i stomatologiczna.

 

 

Uczniom klas IV proponujemy:

 

Klasę językową

 

Klasę ogólną

 • z językiem angielskim i drugim językiem obcym od klasy VII (do wyboru hiszpański lub niemiecki)
 • dowóz na basen w ramach w-f

 

Wniosek rekrutacyjny (plik DOC) (plik PDF)