Oferta edukacyjna

Witamy.
Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza to szkoła położona w centrum Lublina, na Czwartku. Klimat najstarszej części miasta sprzyja tworzeniu kameralnej, przyjaznej dla uczniów atmosfery oraz pozwala łączyć tradycję z nowoczesnymi kierunkami w nauczaniu.
 
Dlaczego warto wybrać Dziewiętnastkę?

Od kilku lat, mimo niżu demograficznego, cieszymy się zainteresowaniem i zaufaniem absolwentów szkół podstawowych i ich rodziców. Ponad połowa naszych uczniów to osoby spoza rejonu szkoły. Świadomie wybrali Gimnazjum 19 zainteresowani bogatą ofertą edukacyjną i osiągnięciami.

Zastanówmy się więc…

co nas wyróżnia?

 • liczni laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych Kuratora Oświaty (53 laureatów i 44 finalistów), laureaci artystycznych i interdyscyplinarnych konkursów międzynarodowych, ogólnopolskich oraz wojewódzkich - miejsce w czołówce publicznych gimnazjów Lublina potwierdzone pucharami i dyplomami Prezydenta Miasta Lublina za szczególne osiągnięcia dydaktyczne szkoły;
 • Stypendyści: Prezydenta Miasta Lublina, Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Ministerstwa Edukacji Hiszpanii,
 • tytuły: "Szkoła z klasą" , "Szkoła bez przemocy" i „Szkoła odkrywców talentów” uzyskane w Ogólnopolskiej Kampanii, "Szkoła dobrych praktyk" – tytuł przyznany przez Kuratora Oświaty;
 • bogata oferta edukacyjna - jedyna w Lublinie klasa dwujęzyczna z językiem hiszpańskim; klasa sportowa o profilu „piłka ręczna” z rozszerzonym programem zajęć wychowania fizycznego;
 • współpraca międzynarodowa i wymiana młodzieży ze szkołami w Niemczech oraz Hiszpanii - co roku możliwość poznania świata i nauczenia się języka;
 • udział w ogólnopolskich projektach edukacyjnych i programach przygotowujących młodzież do dalszego życia, m.in. Korona Polskiego Wychowania, Młodzieżowa Giełda Przedsiębiorczości, Wygraj Fundusze Europejskie, Poczytaj mi Przyjacielu, Młody Obywatel. Udział w ogólnopolskim projekcie "Śpiewająca Polska" - zajęcia dla chórzystów;
 • program "Mediatorów rówieśniczych" realizowany we współpracy z UMCS i Sądem Okręgowym - uczymy chętnych gimnazjalistów, jak rozwiązywać konflikty rówieśnicze i prowadzić mediacje;
 • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych - koła zainteresowań ze wszystkich przedmiotów, poza tym koło teatralne, fotograficzne, dziennikarskie, szachowe, programowanie robotów, taniec flamenco i taniec nowoczesny, zajęcia sportowe: z siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, piłki nożnej, tenisa stołowego i pływania;
 • Szkolny Ośrodek Kariery - zajęcia z doradcą zawodowym, który pomaga wybrać dalszą drogę kształcenia;
 • nowoczesne wyposażenie szkoły - wszystkie sale z komputerami, większość z projektorami multimedialnymi, korzystamy również z tablic interaktywnych, pracowni komputerowej do nauki języków obcych, nowoczesnej biblioteki, wielofunkcyjnego boiska sportowego, siłowni, sali gimnastycznej, pływalni (w SP23);
 • zajęcia w systemie jednozmianowym od 8.00 oraz dobre położenie szkoły w centrum miasta, obok dworca PKS - dogodny dojazd.
POZA TYM PROPONUJEMY KANDYDATOM:

 • bezpłatne zajęcia wychowania fizycznego na basenie, w siłowni; naukę tańca towarzyskiego i nowoczesnego;
 • udział w międzynarodowej wymianie młodzieży ze szkołami w Niemczech i Hiszpanii;
 • nowocześnie wyposażone pracownie przedmiotowe, centrum multimedialne, dwie pracownie komputerowe, siłownię, nowe wielofunkcyjne boisko;
 • Szkolny Ośrodek Kariery "SZOK" - zajęcia z doradcą zawodowym przygotowujące do wyboru dalszej drogi kształcenia

Dzięki zaangażowaniu wykwalifikowanej, oddanej swojej pracy kadry pedagogicznej uczniowie tej szkoły otrzymują niepowtarzalną szansę rozwoju własnych zainteresowań i kształtowania osobowości. Podczas trzyletniego cyklu edukacyjnego wyposażamy wchodzących w życie młodych ludzi w umiejętności niezbędne dla każdego Europejczyka i Polaka: znajomość technologii informacyjnych, poczucie tożsamości narodowej, szacunek dla dziedzictwa kulturowego własnego regionu. Jednym z priorytetów gimnazjum jest wychowanie młodych Europejczyków, dlatego tak dużą wagę przywiązujemy do kontaktów międzynarodowych i nauki języków. Od września 2003 roku w naszej szkole istnieje sekcja dwujęzyczna z językiem hiszpańskim. Jesteśmy jedynym po tej stronie Wisły gimnazjum z klasami mającymi status sekcji dwujęzycznej, a więc funkcjonującymi dzięki porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Hiszpanii. Obecnie w gimnazjum na każdym poziomie istnieją po dwie klasy dwujęzyczne.  Nie zapominamy również o wartościach najważniejszych, które staramy się wdrażać w codziennym wychowaniu młodzieży: szacunku dla drugiego człowieka, wartości przyjaźni i dobrych relacji z innymi ludźmi przy jednoczesnym poszanowaniu ich poglądów. W trzyletniej podróży przez literaturę, naukę i kulturę nasi uczniowie nabywają wiele umiejętności, kształtując swoją osobowość tak, aby potrafili dokonywać świadomych życiowych wyborów.