Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie
z oddziałami gimnazjalnymi

Szkoła Podstawowa nr 19
im. Józefa Czechowicza w Lublinie

 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 1
 • 2
 • 3

Rekrutacja uczniów do klasy pierwszej szkoły podstawowej, mieszkających w obwodzie szkoły, odbywa się elektronicznie i trwa od 27 marca 2017 r. do 7 kwietnia 2017 r.

Rekrutacja elektroniczna uczniów zamieszkałych poza obwodem naszej szkoły odbywać się będzie w terminie od 10 – 19 kwietnia 2017 r.

Aby zapisać dziecko do Szkoły Podstawowej nr 19 należy w podanych terminach wejść na poniższą stronę:

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/lublin

a następnie dokonać rejestracji ucznia w systemie, wydrukować zgłoszenie, podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Jeżeli rodzic/opiekun prawny nie będzie mógł samodzielnie przeprowadzić opisanego postępowania, może przyjść do sekretariatu szkoły z dowodem tożsamości i kartę zgłoszenia uzupełnić oraz wydrukować korzystając z pomocy pracownika sekretariatu.

Sekretariat szkoły jest czynny w godzinach: 8.00  -  16.00 

Informacje dla kandydatów spoza obwodu:

Harmonogram w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin (Uchwała Nr 681/Nr 681/XXVI/2017 Rady Miasta Lublin).

Obwód Szkoły Podstawowej nr 19 w Lublinie