Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie
z oddziałami gimnazjalnymi

Szkoła Podstawowa nr 19
im. Józefa Czechowicza w Lublinie

 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 1
 • 2
 • 3

Ogłoszenia

Opłata za obiady w listopadzie

Informujemy zainteresowanych, że opłata za obiady w listopadzie wynosi 74,00 zł. Jednocześnie prosimy, by dokonywać wpłat wyłącznie od 1 XI do 5 XI  i dokładnie w podanej wysokości.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Informujemy Uczniów i Rodziców, że czwartek 2 listopada jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Uczniowie klas I i IV , którzy w tym dniu przyjdą do szkoły, będą objęci opieką w świetlicy szkolnej w godzinach: 6.30 – 17.00.

Dla zainteresowanych uczniów klas VII i gimnazjalnych zorganizujemy  opiekę w godzinach 9.00 – 13.00 .

Jednocześnie informujemy, że w tym dniu nie będzie czynna stołówka szkolna.

W piątek 3 XI odbywają się normalne lekcje.

Ogłoszenia - Rada Rodziców

INFORMUJEMY,

ŻE 2 LISTOPADA 2017 – CZWARTEK, JEST DNIEM WOLNYM OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH.

RODZICÓW UCZNIÓW KLAS I i IV PROSIMY O ZGŁASZANIE W ŚWIETLICY DO ŚRODY 25.10.17, CZY ICH DZIECI BĘDĄ PRZEBYWAĆ W TYM DNIU W ŚWIETLICY.


Po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018. Są to:  2 XI, 18IV, 19IV, 20IV,  30IV, 2V, 4V, 1VI. Jednocześnie informujemy, że  tych dniach zainteresowani uczniowie będą objęci opieką szkoły.