Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie
z oddziałami gimnazjalnymi

Szkoła Podstawowa nr 19
im. Józefa Czechowicza w Lublinie

 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  Szkoła z oddziałami dwujęzycznymi

  z językiem hiszpańskim pod patronatem Ambasady Hiszpanii
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 1
 • 2
 • 3

Dnia 25 września 2017 r. odbyło się spotkanie ogólne Rady Rodziców. W czasie zebrania dokonano wyboru członków Prezydium : przewodniczącego, sekretarza i skarbnika oraz członków komisji rewizyjnej oraz uchwalono Regulamin działalności Rady.

 
Przewodniczący Pan Wiesław Szajewski
Sekretarz Pani Pani Dorota Zarychta
Skarbnik Pani Iwona Markiewicz
Komisja Rewizyjna

Pan Piotr Rybaczek
Pan Tomasz Skulimowski

Ustalono wpłaty na RR w roku szkolnym 2017/2018 w wysokości : 50 zł – pierwsze dziecko, 30 zł – drugie dziecko, trzecie dziecko – zwolnione z opłaty

Wpłat można dokonać w sekretariacie lub na konto Rady Rodziców:

BOŚ SA o/Lublin ul. Krakowskie Przedmieście 54
nr konta: 37 1540 1144 2114 6405 7097 0001

Rada Rodziców podjęła uchwałę zatwierdzającą Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 19 w roku szk. 2017/2018.

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza
ul. Szkolna 6
20-124 Lublin
telefon/fax: 81 747-89-43


e-mail: poczta@sp19.lublin.eu
www.sp19.lublin.eu