Planowane terminy konsultacji i zebrań z rodzicami w I semestrze roku szkolnego 2017/2018

 
 L.p. Termin  Tematyka spotkania
 Osoby prowadzące
1.

12 września 2017 (wtorek)

godz. 16.30

 

 

 

 

 

godz. 17.00

 

 

 

 

1. Spotkanie Dyrektora z Rodzicami uczniów klas I, IV i VII

1. Organizacja roku szkolnego:
- Kierunki pracy szkoły
- Zapoznanie z programem zajęć Wychowanie do życia w rodzinie

2. Trudności adaptacyjne uczniów – prelekcja edukacyjna dla rodziców

 

2. Spotkania z Wychowawcami wszystkich klas

- Informacje dotyczące kalendarza roku szkolnego
- Zapoznanie ze zmianami Statutu Szkoły w tym z WSO, Programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły
- Informacje na temat egzaminu gimnazjalnego 2017/2018 i rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

 

p. Elżbieta Bolibok, dyrektor

p. Beata Teter, wicedyrektor

p. Monika Borowska, pedagog

 
 

 

Wychowawcy klas

 

 

 

2.

17 października 2017 (wtorek) godz. 16.30-18.00

Konsultacje dla rodziców

p. Elżbieta Bolibok, dyrektor
Wszyscy nauczyciele

3.

14 listopada 2017 (wtorek)

godz. 16.30

godz. 17.00

 

1. Jak radzić sobie z dorastającym dzieckiem? – zebranie edukacyjne dla rodziców kl. VII, II

2. Spotkania z Wychowawcami wszystkich klas

 

p. Monika Borowska, pedagog

Wychowawcy klas

4.

12 grudnia 2017 (wtorek) godz. 16.30-18.00

Konsultacje dla rodziców
- informacje o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych, ndp i ng

p. Elżbieta Bolibok, dyrektor

Wychowawcy klas

5.

25 stycznia 2018 (czwartek) godz. 17.00

1. Spotkania z Wychowawcami wszystkich klas

- Podsumowanie pracy w I półroczu 2017/2018

 

 

p. Elżbieta Bolibok, dyrektor

Wychowawcy klas

 

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza
ul. Szkolna 6
20-124 Lublin
telefon/fax: 81 747-89-43


e-mail: poczta@sp19.lublin.eu
www.sp19.lublin.eu