Współpraca z Niemcami

Dzięki dofinansowaniu przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży po raz kolejny możliwa była wymiana szkolna z naszymi zachodnimi sąsiadami. W dniach 22.05.-29.05.2017 przebywała w Polsce grupa uczniów wraz z opiekunami z zaprzyjaźnionej szkoły w Erlangen w Bawarii.

Czytaj więcej...

Z Lublina do Berlina a także do Erlangen i Norymbergi,
czyli o wymianie polsko-niemieckiej.

W niedzielę 24 kwietnia 2016 r. dzięki dofinansowaniu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży uczniowie klas pierwszych i drugich naszego gimnazjum pod opieką nauczycielek, pani Joanny Bigaj i Marty Widomskiej,

Czytaj więcej...

W dniach od 24 kwietnia do 3 maja 2016 r. odwiedzimy wraz z opiekunami naszych przyjaciół w Niemczech. Celem spotkania, jak i poprzednich w latach, jest zarówno poznanie tradycji, kultury, sztuki, krajobrazów i zabytków niemieckich, jak i możliwość

Czytaj więcej...


Wymiana uczniowska Gimnazjum nr 19 w Lublinie z Realschule am Europakanal w Erlangen należy do tradycji naszej szkoły. Zapoczątkowana została w 2003 roku na mocy porozumienia podpisanego przez dyrektorów obydwu szkół. Od ponad dekady nasi gimnazjaliści wyjeżdżają do malowniczej Bawarii i goszczą w Lublinie kolegów z Niemiec, dzieląc się z nimi dziedzictwem kulturowym naszego regionu. Wymiana odbywa się co roku, warto też wspomnieć o Roku Polsko-Niemieckim 2005/2006, który był dla nas szczególny. Wymiany uczniowskie, które się wówczas odbyły, zaowocowały wydaniem wspólnego dwujęzycznego czasopisma "Euro-News" - "Euro-wiadomości". Gazeta zawierała dokumenty i umowy potwierdzające współpracę między szkołami partnerskimi, wspomnienia nauczycieli, komentarze polskich i niemieckich uczniów na temat wymiany oraz zdjęcia z pobytu w Polsce i w Niemczech.

 

Czytaj więcej...