Statut


Program wychowawczy Gimnazjum nr 19

 

 
 Kryteria oceniania z przedmiotów
 Język polski
 Klasa 1
 Klasa 2
 Klasa 3
 Matematyka
 Klasa 1
 Klasa 2
 Klasa 3
 Język angielski
 Klasa 1
 Klasa 2
 Klasa 3
 Język hiszpański
 Klasa 1 A i C
 Klasa 1 B i E
 Klasa 2 A i C
 Klasa 2 B i E
 Klasa 3 A i C
 Klasa 3 B i E
 Język niemiecki
 Klasa 1
 Klasa 2
 Klasa 3
 Chemia
 Klasa 1
 Klasa 2
 Klasa 3
 Fizyka
 Klasa 1
 Klasa 2
 Klasa 3
 Geografia
 Klasa 1
 Klasa 2
 Klasa 3
 Historia
 Klasa 1
 Klasa 2
 Klasa 3
 Biologia
 Klasa 1 część I
 Klasa 1 część II
 Klasa 2
 Klasa 3
 Zajęcia techniczne
 Zajęcia techniczne
 Informatyka
 Klasa 1
 Klasa 2
 Wiedza o Społeczeństwie
 Klasa 2
 Klasa 3
 Wychowanie Fizyczne
 Klasa 1
 Klasa 2
 Klasa 3
 Plastyka
 Plastyka
 Muzyka
 Muzyka
 Religia
 Religia
 Edukacja Dla Bezpieczeństwa
 Edukacja Dla Bezpieczeństwa
 Zajęcia artystyczne
 Zajęcia artystyczne plastyczne
 Zajęcia artystyczne muzyczne
 Zajęcia artystyczne literackie
 Zajęcia artystyczne fotograficzno-filmowe
 Zajęcia artystyczne teatralne