Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2016 r.
Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2016 r. – 1 stycznia 2017 r..
Ferie zimowe: 16 - 29 stycznia 2017 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 13 - 18 kwietia 2016 r.
Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
- część humanistyczna - 19 kwietnia 2017 r.
- część matematyczno - przyrodnicza - 20 kwietnia 2017 r.
- część z języka obcego nowożytnego - 21 kwietnia 2017 r.
Dodatkowy termin egzaminu: 1,2,3 czerwca 2017
Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:
- zgodnie z terminami egzaminów ustalonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: 19 kwietnia 2017; 20 kwietnia 2017; 21 kwietnia 2017
- oraz 31 października 2016; 2 listopada 2016; 2 maja 2017; 16 czerwca 2017.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 23 czerwca 2017 r.
Ferie letnie: 24 czerwca - 31 sierpnia 2017 r.

Rekrutacja elektroniczna

Kontakt

Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza
ul. Szkolna 6
20-124 Lublin
telefon/fax: 81 747-89-43


e-mail: gim_19@poczta.onet.pl
www.gim19.lublin.pl