Rozpoczęcie roku szkolnego: 4 września 2017 r.
Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2017 r.
Ferie zimowe: 29 stycznia – 11 lutego 2018 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 29 marca - 3 kwietnia 2018 r.
Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
- część humanistyczna - 18 kwietnia 2018 r.
- część matematyczno - przyrodnicza - 19 kwietnia 2018 r.
- część z języka obcego nowożytnego - 20 kwietnia 2018 r.
Dodatkowy termin egzaminu: 4,5,6 czerwca 2018 r.
Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:
- zgodnie z terminami egzaminów ustalonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: 18 kwietnia 2018; 19 kwietnia 2018; 20 kwietnia 2018
- dodatkowe dni wolne: 2 listopada 2017; 30 kwietnia 2018; 2 maja 2018; 4 maja 2018; 1 czerwca 2018
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 22 czerwca 2018 r.
Ferie letnie: 23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza
ul. Szkolna 6
20-124 Lublin
telefon/fax: 81 747-89-43


e-mail: poczta@sp19.lublin.eu
www.sp19.lublin.eu